Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jocul
Jocul
Jocul
Ebook434 pages8 hours

Jocul

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Războiul Rece a fost purtat și câștigat, iar spionul britanic Tim Cranmer acceptă pensionarea timpurie și se retrage să ducă o nouă viață în Anglia rurală alături de tânăra și seducătoarea lui iubită, Emma. Când însă atât Emma, cât și Larry Pettifer, agentul dublu pe care l-a coordonat două decenii și vechiul lui rival, dispar pe neașteptate, Cranmer se trezește dintr-odată fugar: încearcă disperat să-și evite foștii colegi în timp ce-și caută protejatul strălucit și capricios într-o goană nebună prin Europa, cu o oprire la Moscova în plină criză, până în ținuturile Caucazului de Nord, care se guvernează după alte legi. În condițiile în care viața lui s-a făcut țăndări, tot ce-și dorește este să recupereze câteva cioburi ca să poată merge mai departe.

„Irezistibil... O intrigă sinuoasă ale cărei fire narative se împletesc
tot mai strâns. Dialogurile sunt succinte și alerte, cu o amenințare omniprezentă în subtext. Și un erou care nu se consideră eroic,
ci își înfruntă demonii lăuntrici la fel de aprig pe cât combate
forțele aliniate împotriva lui.“
Time

„Un ritm furibund... Te acaparează de la prima pagină
și nu-ți mai dă drumul.“
Chicago Sun-Times

„Captivant.“
The Christian Science Monitor

John le Carré (pseudonimul lui David Cornwell) s-a născut în 1931
și a studiat la universitățile din Berna și Oxford. A predat la Eton
și a lucrat o scurtă perioadă în cadrul Serviciului de Informații britanic, în timpul Războiului Rece. Timp de peste o jumătate de secol
s-a dedicat în întregime scrisului. Le Carré a fost un fin observator
al condiției umane și al geopoliticii contemporane deopotrivă, iar cărțile sale sunt captivante, incitante și ating atât adevărurile eterne,
cât și problemele aflate la ordinea zilei. De la romanul care l-a făcut celebru în 1963, Spionul care venea din frig (The Spy Who Came in from the Cold), până la cel mai recent bestseller, Pe serviciul adversarului (Agent Running in the Field), din 2019, operele lui Carré au ajuns
nu doar să definească romanul de spionaj, ci au rezistat probei timpului și continuă să fie apreciate de critici și iubite de publicul din întreaga lume. John le Carré a scris 25 de romane și un volum de memorii, cărțile sale fiind publicate în peste 50 de țări, traduse în 40 de limbi
și vândute în peste 60 de milioane de exemplare.
În anul 2019 a fost distins cu prestigiosul Premiu Olof Palme.
John le Carré a murit în 2020.
LanguageRomână
Release dateSep 16, 2021
ISBN9786063380884
Jocul

Read more from John Le Carre

Related to Jocul

Related ebooks

Thrillers For You