Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mireasă pentru un scoțian
Mireasă pentru un scoțian
Mireasă pentru un scoțian
Ebook513 pages7 hours

Mireasă pentru un scoțian

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „PRINȚESE NECUVIINCIOASE”
Toată lumea se așteaptă ca fiica ilegitimă a prințului regent să își aleagă o profesie obișnuită pentru statutul ei nu foarte onorabil: actriță, model pentru pictori sau poate chiar curtezană. Însă Victoria Knight a ales să devină guvernantă. O întâmplare nefericită petrecută la ultimul loc de muncă o forțează să se ascundă o vreme de ochii lumii, așa că se duce în Scoția, pentru a se ocupa de noii săi elevi: frații lui Nicholas Kendrick, conte de Arnprior – care de fapt nu sunt deloc minori, ci bărbați puternici și rebeli, în ciuda comportamentului copilăresc și total nepotrivit rangului lor. Iar contele este chipeș, protector și mult prea atrăgător... mai ales pentru o femeie care ascunde un secret teribil.
Nick are nevoie de o profesoară bine pregătită, care să-i educe pe frații lui sălbatici și greu de stăpânit, și de o soție pătimașă pentru el. Domnișoara Knight pare să corespundă în toate privințele. Dar Victoria este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Nu este vorba doar despre obârșiile ei notorii sau despre pericolul care o urmărește până în Scoția, ci și despre loialitatea de neclintit de dincolo de aparența calmă. Iar aceasta, adevărata Victoria, este femeia pe care Nick începe să o dorească disperat. Iar când un conte își pune ceva în minte, va folosi toate mijloacele de seducție disponibile pentru a obține ceea ce-și dorește...
LanguageRomână
Release dateJan 23, 2018
ISBN9786063348914
Mireasă pentru un scoțian

Read more from Vanessa Kelly

Related to Mireasă pentru un scoțian

Related ebooks

Royalty Romance For You