Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sa n-ai incredere intr-un un pirat
Sa n-ai incredere intr-un un pirat
Sa n-ai incredere intr-un un pirat
Ebook296 pages4 hours

Sa n-ai incredere intr-un un pirat

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „MIRESE NEASTÂMPĂRATE”
Presupus pirat și oaia neagră a unei familiii înstărite, Cade Cavendish este fericit în lumea lui de rebeliune, înșelăciuni și seducție. Nimeni și nimic nu îl poate determina să devină un bărbat responsabil și onorabil, așa cum se așteaptă de la el. Însă după întâlnirea în casa fratelui său geamăn cu o cameristă încântătoare care îl confundă cu angajatorul ei, Cade constată că viața de renegat își pierde brusc farmecul. Iar dacă încurcăturile privind identitatea pot fi repede lămurite, cele sentimentale sunt mult mai greu de descâlcit....
Mademoiselle Danielle LaCrosse constată cu stupoare că gentlemanul chipeș, întruchipare a păcatului însuși, nu este vicontele care o angajase, ci infamul său frate. Danielle, cândva moștenitoarea unei familii înstărite, rămasă orfană și fără nici un ban, are la rândul ei o mulțime de secrete. Poate că atrăgătorul rebel se pricepe să îi scoată la suprafață cele mai ascunse dorințe, dar când se îmbarcă amândoi într-o aventură împotriva unui dușman comun din trecutul lor, va reuși Cade să obțină ce își dorește cel mai mult – să câștige încrederea și inima lui Danielle?

„O escapadă romantică minunată, cu eroi de care nu mai vrei să te desparți!” Kirkus Reviews
LanguageRomână
Release dateSep 29, 2019
ISBN9786063370687
Sa n-ai incredere intr-un un pirat

Read more from Valerie Bowman

Related to Sa n-ai incredere intr-un un pirat

Related ebooks

Romance For You