Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O pereche pentru Marcus Cynster
O pereche pentru Marcus Cynster
O pereche pentru Marcus Cynster
Ebook449 pages6 hours

O pereche pentru Marcus Cynster

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „NOUA GENERAȚIE CYNSTER”
După moartea tatălui și a fraților mai mari, Niniver acceptă să devină stăpâna clanului Carrick și vrea să facă tot ce-i stă în putință pentru a respecta jurământul de a ține familia unită. Deși se ocupă de proprietăți cu o mână de fier, nu reușește să facă față numeroșilor pețitori nedoriți, care consideră că stăpâna clanului are nevoie de un soț. Puternic și impunător, Marcus Cynster este singurul care o poate scoate din încurcătură, și tocmai de aceea Niniver îi cere ajutorul chipeșului ei vecin.
Deși Marcus îi trezește pasiuni nebănuite, Niniver este hotărâtă să nu căsătorească niciodată, conștientă că nici nu bărbat nu ar accepta să stea în umbra soției la conducerea clanului. Marcus însă își dă seama că destinul lui este să o apere și să o ajute, așa că decide să o ceară de soție. Dar, pentru a o convinge să devină mireasa lui, trebuie să se avânte într-o călătorie plină de provocări, pericole neprevăzute, pasiune și dorințe, până când Niniver va accepta un adevăr de netăgăduit – că ea este, într-adevăr, singura pereche potrivită pentru Marcus Cynster.

„Stephanie Laurens are un talent incontestabil când vine vorba de descrierea unor scene de dragoste senzuale și provocatoare.” Romance Reviews
LanguageRomână
Release dateAug 8, 2019
ISBN9786063370670
O pereche pentru Marcus Cynster

Read more from Stephanie Laurens

Related to O pereche pentru Marcus Cynster

Related ebooks

Romance For You