Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un rebel desavarsit
Un rebel desavarsit
Un rebel desavarsit
Ebook369 pages6 hours

Un rebel desavarsit

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiul nelegitim al unui duce, Grayson Rhodes, un adevărat rebel, părăsește mediul sufocant al înaltei societăți londoneze cu ambiția să-și dovedească valoarea făcându-și singur un rost în viață. Deși Texasul de după Războiul Civil pare mai degrabă un iad decât un tărâm al făgăduinței, Grayson nu dă înapoi când i se oferă ocazia să muncească pe pământurile lui Abbie Westland. Iar din clipa în care dă ochii pentru prima dată de frumoasa stăpână a locului, hotărăște ca ziua să-și folosească brațele pentru a munci la fermă, iar noaptea pentru a-i oferi alinare în îmbrățișarea lui fierbinte.
Cu dârzenia ei înflăcărată, Abbie este cu totul diferită de frumusețile fragile pe care Grayson le-a întâlnit la Londra. Dar sub exteriorul dur se ascunde o pasiune tandră și sinceră, cum el nu a mai cunoscut vreodată.
Poate însă iubirea lor tot mai aprinsă să supraviețuiască fantomelor trecutului, când acestea se întorc să îi bântuie?

„Una dintre cele mai puternice și mișcătoare poveste de dragoste pe care le veți citi.” Jill Barnett

„Personajele sunt cele care dau forță unei povești, iar Lorraine Heath a creat câteva giuvaeruri adevărate aici.” Romantic Times
LanguageRomână
Release dateSep 4, 2019
ISBN9786063370649
Un rebel desavarsit

Read more from Lorraine Heath

Related to Un rebel desavarsit

Related ebooks

Romance For You