Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventurile unui Don Juan
Aventurile unui Don Juan
Aventurile unui Don Juan
Ebook384 pages6 hours

Aventurile unui Don Juan

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „AMANȚII LONDREI”
Stephen Lyons, al doilea fiu al contelui de Westcliffe, are reputația unui maestru în arta seducției, fiind considerat oaia neagră a familiei. Când escapadele lui amoroase încep să atragă scandal după scandal, se hotărăște să intre în armată, ca să-și spele păcatele. Pe câmpul de luptă dovedește un curaj deosebit și este numit maior, dar totul se termină când este grav rănit. Întors acasă pentru recuperare, descoperă că nu își amintește ultimii doi ani din viață... și nici pe tânăra frumoasă cu un copil în brațe care pretinde că i-a fost iubită.
Mercy Dawson riscă totul pentru a-l proteja pe fiul lui Stephen, de care s-a îndrăgostit nebunește în perioada în care a lucrat ca infirmieră pe câmpul de luptă, și pretinde că este mama copilului acestuia. Când Stephen Lyons o cere de soție, simțindu-se vinovat că i-a distrus reputația, deși nu își amintește nimic despre ea, Mercy acceptă, fiind hotărâtă să-l facă să o dorească doar pe ea și pe nimeni alta. Dar Mercy trăiește cu teama că ceea ce a început ca o minciună nevinovată i-ar putea distruge visurile și dragostea ce s-a înfiripat între ei dacă Stephen va afla scandalosul adevăr...

Lorraine Heath vă va purta într-o călătorie în care veți trece de la lacrimi la bucurie, într-un carusel de senzații.
Christina Dodd

Lorraine Heath a scris peste 60 de romane, incluse pe listele de bestselleruri ale USA Today și New York Times și a fost distinsă cu numeroase premii, inclusiv premiul RITA.
LanguageRomână
Release dateAug 7, 2018
ISBN9786063369988
Aventurile unui Don Juan

Read more from Lorraine Heath

Related to Aventurile unui Don Juan

Related ebooks

Historical Mystery For You