Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O tinta seducatoare
O tinta seducatoare
O tinta seducatoare
Ebook553 pages9 hours

O tinta seducatoare

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cunoscut drept unul dintre cei mai eficienți asasini, Christopher Argent nu-și ratează niciodată ținta, iar victimele nu au nici o șansă odată ce au intrat în vizorul lui. Dar următoarea lui misiune se dovedește a fi neobișnuită, căci persoana pe care urmează să o elimine la comandă ‒ populara și năucitor de frumoasa actriță Mille LeCour ‒ reușește să-l dea complet peste cap. Copleșit de atracția pe care o simte față de ea, Christopher se vede pus într-o situație în care n-a mai fost vreodată: pur și simplu, nu-și poate îndeplini sarcina. Ba, chiar mai mult, el va face tot ce-i stă în putință pentru a-i salva pe Millie și pe fiul ei, chiar dacă asta înseamnă să-și riște propria viață…
Când află ce a fost angajat Christopher să facă, Millie este sfâșiată între teama care îi umple inima și focul care îi pârjolește sufletul. Poate că singura ei salvare este să se lase protejată de brațele acestui bărbat periculos, nimeni altul decât cel mai vestit asasin al Londrei ‒ însă a se lăsa pradă dorinței ar putea fi cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată. Ajunși amândoi ținta unor minți criminale, Millie și Christopher sunt nevoiți să învețe să se încreadă în sentimentele pe care au tot încercat să le nege – și să accepte dragostea la care nu mai îndrăzneau să spere…
LanguageRomână
Release dateApr 12, 2018
ISBN9786063369759
O tinta seducatoare
Read preview

Read more from Kerrigan Byrne

Related to O tinta seducatoare

Related ebooks

Historical Romance For You