Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pasiunile unui conte
Pasiunile unui conte
Pasiunile unui conte
Ebook400 pages6 hours

Pasiunile unui conte

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FAMILIA STANTON”
Simon St. James, al cincilea conte de Trask, este hotărât să încheie un mariaj de conveniență, pentru a-și putea îndeplini cum se cuvine responsabilitățile de conte. Sophie Stanton, femeia pe care vrea să o ceară de soție, îi este prietenă din copilărie, și întotdeauna a văzut-o ca pe o soră. Dar zestrea pe care tânăra urmează să o primească este exact lucrul de care el are nevoie pentru a deveni unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Anglia.
Sophie este îndrăgostită nebunește de Lord Trask de pe vremea când era doar o copilă și, deși a visat să ajungă o femeie voluptuoasă și atrăgătoare precum doamnele pe care el le curtează, reușește doar să intre în tot felul de necazuri care îi pun în pericol reputația. Cel care o salvează întotdeauna și o ajută să iasă din situațiile dificile este chiar Simon, prietenul ei din copilărie, care nu pierde nici o ocazie să o dojenească precum un frate mai mare.
Fire rebelă, Sophie nu acceptă ca Simon să îi spună cum să își trăiască viața și îi refuză cererea în căsătorie, atâta vreme cât el nu îi împărtășește sentimentele. Dar când dojenile se transformă în săruturi năucitoare, Simon descoperă că mica lui prietenă a devenit o femeie pasională, iar Sophie își dă seama că singurul lucru căruia nu i se poate opune este dragostea.
LanguageRomână
Release dateJun 4, 2018
ISBN9786063369889
Pasiunile unui conte
Read preview

Read more from Vanessa Kelly

Related to Pasiunile unui conte

Related ebooks

Royalty Romance For You