Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vântul sălbatic
Vântul sălbatic
Vântul sălbatic
Ebook336 pages4 hours

Vântul sălbatic

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „AVENTURI ÎN WYOMING”
Jessie Blair, o tânără greu de îmblânzit și o adevărată pacoste când ceva nu îi este pe plac, se înfurie teribil când mama ei – cu care nu mai avusese nimic de-a face în ultimii zece ani, dar care îi devine tutore ca urmare a morții neașteptate a tatălui – cheamă un străin pentru a se amesteca în treburile fermei ei.
Chase Summers răspunde chemării și vine pentru a afla mai multe despre bărbatul către care Jesse are o datorie și care pare hotărât să ia mai mult decât i se cuvine.
Înfuriat de aroganța ei, dar totuși vrăjit fără voie, Chase este atras în mod irezistibil de tânăra încăpățânată și, implicit, în conflictul pe care aceasta îl are cu fermierul care i-a ucis tatăl. Mânat de mândrie, el se ambiționează să o îmblânzească pe ademenitoarea fată care se joacă fără milă cu sentimentele lui, punându-se, nu de puține ori, în situații stânjenitoare sau chiar periculoase. Și totuși, Chase nu cedează așa ușor și nu are de gând să se dea în lături de la nici o provocare până când fermecătoarea diavoliță nu va ceda în fața lui și nu va descoperi ce înseamnă cu adevărat să fie femeie.
Femeia lui.
LanguageRomână
Release dateApr 26, 2018
ISBN9786063369834
Vântul sălbatic

Read more from Johanna Lindsey

Related to Vântul sălbatic

Related ebooks

Historical Romance For You