Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Duelul inimilor
Duelul inimilor
Duelul inimilor
Ebook406 pages6 hours

Duelul inimilor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Duce. Libertin. Titan al afacerilor. August Faulkner, ducelui de Holloway, este un bărbat cu multe talente, printre care și acela de a atrage femeile în patul său. Este, de asemenea, cunoscut și temut pentru abilitatea cu care cumpără și vinde companii, acumulând astfel o avere deloc de neglijat și distrugând destine fără prea multe mustrări de conștiință. Dar ducele este mândru de un astfel de renume pe care îl poartă ca pe o medalie de onoare – și pe care are de gând să și-l păstreze.
Pe de altă parte, Clara Hayward, directoarea celei mai prestigioase școli de fete din Anglia, are o reputație fără cusur și iubește ceea ce face. Moartea părinților ei o forțează însă să găsească o soluție de salvare de la faliment a companiei de import a familiei, și pentru asta va organiza cursuri de vară la care va participa și sora ducelui. Același duce care vrea acum să preia compania. Totuși, atunci când se găsește în prezența lui August, Clara nu se poate gândi decât la felul în care s-a simțit în brațele lui în timpul unui vals scandalos în urmă cu zece ani. Și chiar dacă mintea ei știe că nu este deloc înțelept să se lase în voia sentimentelor, inima nu poate să nu-i fie subjugată de ducele care ar putea să i-o distrugă pentru totdeauna. Iar August își dă seama că, până la urmă, ceea ce dorește cu adevărat nu are nimic de-a face cu afacerile…
LanguageRomână
Release dateApr 19, 2018
ISBN9786063369827
Duelul inimilor

Read more from Kelly Bowen

Related to Duelul inimilor

Related ebooks

Royalty Romance For You