Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Acolo unde te conduce inima
Acolo unde te conduce inima
Acolo unde te conduce inima
Ebook633 pages10 hours

Acolo unde te conduce inima

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „CAZURILE LUI BARNABY ADAIR”
Penelope Ashford a crescut bucurându-se de toate privilegiile vieții – bogăție, poziție socială și frumusețe. Puternică, voluntară și foarte directă, ea nu este nici pe departe o domnișoară tipică din înalta societate și de câțiva ani își dedică energia și inteligența conducerii unei instituții ce îngrijește orfanii de pe străzile Londrei. Dar acum se confruntă cu niște dispariții misterioase și, disperată, apelează la omul despre care știe că ar putea-o ajuta – Barnaby Adair.
Fiul chipeș al unei familii nobile, Adair și-a făcut un nume în cercurile politice și juridice. Puterea de deducție și observație combinată cu originea sa l-au făcut să rezolve o serie de infracțiuni din înalta societate. Deși o face să se simtă supărător de inconfortabil, Penelope renunță la precauție și într-o noapte își face apariția la ușa celibatarului, hotărâtă să-l recruteze pentru cauza ei.
Barnaby este intrigat atât de povestea ei, cât și de ea însăși, așa că îi acceptă provocarea, și amândoi se infiltrează pe străzile rău famate din East End. Dar pe măsură ce descurcă ițele disparițiilor misterioase, ei dau de urma unui criminal nemilos care le cunoaște strădaniile, fiind pregătit să amenințe tot ceea ce prețuiesc ei – inclusiv nou descoperita înțelegere a irezistibilelor meandre ale inimii omenești.
LanguageRomână
Release dateJan 15, 2018
ISBN9786063369636
Acolo unde te conduce inima

Read more from Stephanie Laurens

Related to Acolo unde te conduce inima

Related ebooks

Royalty Romance For You