Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ziua ducesei
Ziua ducesei
Ziua ducesei
Ebook441 pages6 hours

Ziua ducesei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „SCANDALURI ȘI TICĂLOȘI”
Malcolm Bevingstoke, duce de Haven, a trăit în ultimii trei ani într-o singurătate autoimpusă, acesta fiind prețul plătit pentru o greșeală pe care nu o mai poate îndrepta și pentru o iubire pe care a pierdut-o pentru totdeauna. Din cauza obligațiilor pe care le are ca duce, se vede nevoit să își asigure un moștenitor, ceea ce înseamnă că va trebui să își găsească o soție înainte de finalul verii. Există însă o singură problemă: el are deja o soție. Una care a fost plecată în tot acest timp și care acum a venit să ceară divorțul.
După ani buni petrecuți departe, Seraphina, ducesă de Haven, revine în Londra având un singur scop: să-și revendice viața pe care a pierdut-o și să-și găsească fericirea, fără a mai avea de-a face cu bărbatul care i-a frânt inima. Haven îi propune un armistițiu: Seraphina își poate dobândi libertatea de îndată ce își găsește o înlocuitoare pentru rolul de ducesă, ceea ce presupune ca ea să își petreacă vara în preajma unui soț pe care nu și-l mai dorește, dar de care e atrasă irezistibil… și alături de câteva tinere lady dornice să îi ia locul.
Aflat față în față cu soția sa, ducele înțelege că sentimentele lui au rămas la fel de vii chiar și după atâta timp și se hotărăște să o recucerească, convingând-o că, în ciuda trecutului lor dureros, el este cel care o poate face cea mai fericită dintre femei.
LanguageRomână
Release dateNov 10, 2017
ISBN9786063369544
Ziua ducesei

Read more from Sarah Mac Lean

Related to Ziua ducesei

Related ebooks

Royalty Romance For You