Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Onoarea unui talhar
Onoarea unui talhar
Onoarea unui talhar
Ebook409 pages6 hours

Onoarea unui talhar

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „MIRESE PĂCĂTOASE”
Din pricina alegerilor făcute de fratele și de celelalte surori ale ei, lui Lady Penolope Tidemore nu-i sunt străine scandalurile și bârfele. Dar ea este hotărâtă să aibă un comportament ireproșabil, chiar dacă, încă din adolescență, visează la o viață plină de aventuri și la o căsătorie din dragoste, plină de romantism. Totuși, printr-un mare ghinion, Penelope, cu totul nevinovată, este surprinsă într-o postură compromițătoare cu enigmaticul și periculosul viconte Ryker Black.
Domnul Black nu este un gentleman. Fiul nelegitim al unui duce, crescut pe străzi și proprietar al unuia dintre cele mai notorii cluburi de jocuri de noroc din Londra, Black trăiește într-o lume a pierzaniei și a pericolului. Să-și ia o soție chiar din rândurile unei aristocrații pe care o disprețuiește din toată inima nu face parte din planurile sale, cu toate că inocenta Penolope îi înfierbântă sângele de dorință.
Dar Penolope nu se teme de domnul Black și în curând descoperă că reputația lui de ticălos poate să fi fost construită pentru a ascunde o vulnerabilitate surprinzătoare. Pe măsură ce acest cuplu aparent nepotrivit devine tot mai apropiat, învață că ceea ce a început dintr-o întâmplare nefericită poate fi, de fapt, șansa la împlinirea visurilor.
LanguageRomână
Release dateOct 16, 2017
ISBN9786063369414
Onoarea unui talhar
Read preview

Read more from Christi Caldwell

Related to Onoarea unui talhar

Related ebooks

Books Recommended For You