Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regina scandalurilor
Regina scandalurilor
Regina scandalurilor
Ebook364 pages5 hours

Regina scandalurilor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FAMILIA CARSINGTON”
O pereche nepotrivită? Cu siguranță! Olivia și Lisle știu asta prea bine, dar pur și simplu nu se pot îndepărta unul de celălalt, oricât de mult ar încerca.
După ce a supraviețuit pericolelor din Egipt, Peregrine Dalmay, conte de Lisle, revine la Londra ca să înfrunte cea mai mare amenințare la adresa liniștii lui sufletești: pe propriii părinți... și pe domnișoara Olivia Wingate-Carsington.
Descendentă a unei faimoase familii de aristocrați escroci, frumoasa roșcată are puterea de a-i răpi rațiunea și talentul de a-l atrage în tot felul de aventuri năucitoare.
În ciuda comportamentului ei scandalos, Olivia este preferata înaltei societăți și este conștientă, spre disperarea ei, că viitorul îi rezervă o viață liniștită și supusă, cu un soț perfect cuviincios. Așa că, atunci când Lisle este forțat de părinții lui să se ocupe de o moștenire de familie, Olivia vede în asta șansa perfectă pentru o ultimă aventură — chiar și alături de singurul bărbat pe care nu a reușit niciodată să-l joace pe degete.
Prin urmare, cei doi se trezesc în peisajul mohorât al Scoției, într-un castel bântuit de fantome, vandalizat de tâlhari și păstrătorul unui secret șocant. Dar probabil că pericolul cel mai mare mocnește în inimile lor încăpățânate… care sunt însă gata să recunoască adevărata dragoste.
LanguageRomână
Release dateOct 6, 2017
ISBN9786063369346
Regina scandalurilor

Read more from Loretta Chase

Related to Regina scandalurilor

Related ebooks

Historical Romance For You