Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducele plăcerilor
Ducele plăcerilor
Ducele plăcerilor
Ebook351 pages5 hours

Ducele plăcerilor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Curajos. Îndrăzneț. Chipeș și neîndurător. Hugh Fitzroy, duce de Kyle, este arma secretă a regelui. Trimis în misiunea de a-i distruge pe notoriii Lorzi ai Haosului, Hugh este prins într-o ambuscadă pe o alee dosnică din Londra – și salvarea vine din partea unui aliat la care nu se aștepta: un necunoscut mascat, dar care are trupul inconfundabil al unei femei.
Obraznic. Isteț. Neînfricat și independent. Alf a supraviețuit pe străzile pline de pericole ale rău famatului cartier St. Giles ascunzându-și adevărata identitate de femeie. Ziua este un simplu vagabond, câștigându-și traiul prin vânzarea de informații și secrete. Noaptea este faimoasa Fantomă din St. Giles, un luptător mascat care sare în apărarea celor nedreptățiți. Dar după ce îl salvează pe Hugh de o moarte sigură, descoperă că a căzut fără scăpare în brațele tentației.
Când Hugh îl angajează pe Alf să afle informații despre Lorzii Haosului, lumile lor se ciocnesc încă o dată. Iar după ce Hugh își dă seama că micul vagabond și Fantoma sunt una și aceeași persoană, Alf va trebui să găsească în cele din urmă curajul de a deveni femeia în care vrea să se transforme pentru a-și împlini dragostea – înainte ca Lorzii Haosului să-i distrugă pe amândoi
LanguageRomână
Release dateApr 24, 2017
ISBN9786063369223
Ducele plăcerilor

Read more from Elizabeth Hoyt

Related to Ducele plăcerilor

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You