Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fagaduiala
Fagaduiala
Fagaduiala
Ebook438 pages6 hours

Fagaduiala

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o noapte de vară, Edward Alcott cedează tentației și o sărută pe Lady Julia Kenney, într-o grădină întunecată. Însă pasiunea pe care o trezește în el trebuie să fie dată uitării, fiindcă ea urmează să se mărite cu fratele lui geamăn, contele de Greyling.
Câțiva ani mai târziu, când tragedia îi lovește pe neașteptate pe cei doi frați, Edward trebuie să-și onoreze jurământul făcut fratelui său muribund și, la întoarcerea în Anglia, să îi ia locul pentru a o menaja pe Julia, soția lui gravidă, până când contesa va naște eventualul moștenitor al titlului.
Când cel pe care îl crede soțul ei se întoarce după o călătorie de două luni, Julia îl găsește schimbat. Mai puternic, mai îndrăzneț, mai pasional – chiar dacă se limitează doar la câte un sărut. Cu fiecare zi care trece, ea se îndrăgostește tot mai tare de el.
Pentru Edward scânteia pasiunii care a apărut în noaptea aceea de demult se reaprinde cu forță și tânjește să fie cu adevărat soțul ei. Dar dacă ea va descoperi înșelătoria, îl va disprețui – iar legea îl împiedică să se însoare cu văduva fratelui său. Prins în capcana promisiunii făcute răposatului său frate, dragoste și dorința de a fi el însuși, Edward trebuie să îndrăznească să riște să-și dezvăluie secretele şi să înfrunte scandalul, dacă dorește să aibă în final o șansă la fericire.
LanguageRomână
Release dateJul 26, 2017
ISBN9786063369148
Fagaduiala

Read more from Lorraine Heath

Related to Fagaduiala

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You