Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Strada Sardinelor
Strada Sardinelor
Strada Sardinelor
Ebook199 pages3 hours

Strada Sardinelor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Personajele din romanul Strada Sardinelor își duc viața la periferia orășelului Monterey, printre pescării. Mack și băieții, Doc, un personaj excentric, tânăr biolog marin care studiază și adună creaturi ale oceanului de pe coasta Californiei, fetele de la bordelul Dorei Flood, care se aventurează din când în când pe afară ca să se bucure de un pic de soare, Lee Chong, băcanul local, Frankie și, cel mai extravagant dintre toți, Henri, artistul care construiește o barcă cu care îi e teamă să navigheze, sunt oameni simpli și sinceri, stângaci și nepricepuți într-ale vieții, care trăiesc cu toții la marginea societății, însingurați și totuși împreună, depinzând unii de alții pentru a supraviețui.

Strada Sardinelor nu este mare, dar Steinbeck ne prezintă poveștile personajelor care o populează cu căldură, înțelegere și compasiune.Strada Sardinelor este cel mai frumos omagiu adus de Steinbeck ținutului său natal: o lume crudă și aspră, dar populată de personaje pitorești care îi conferă căldură, exuberanță și culoare. Daily Telegraph
LanguageRomână
Release dateApr 15, 2021
ISBN9786063374272
Strada Sardinelor

Related to Strada Sardinelor

Related ebooks

Classics For You