Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Strainul de pe mare
Strainul de pe mare
Strainul de pe mare
Ebook542 pages9 hours

Strainul de pe mare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Familia lui Ross Poldark așteaptă întoarcerea acestuia din misiunea pe care a avut-o pe lângă armata lui Wellington din Portugalia. În schimb, viața lor bine ordonată este dată peste cap de apariția lui Stephen Carrington, care își pune amprenta asupra tuturor, îndeosebi asupra lui Clowance și Jeremy, copiii lui Ross și ai Demelzei. Pentru ei, Stephen reprezintă cheia către o nouă lume ‒ una presărată cu iubire și cu pericole.
Tânărul Jeremy Poldark a devenit fascinat de motoare și este în mod deosebit interesat de motoarele cu abur, însă tatăl lui nu-i împărtășește entuziasmul. Dar Jeremy nu se lasă bătut și își continuă studiile începute în secret, visând la o lume în care locul cailor să fie luat de mașinării puse în mișcare de motoare cu abur. Pentru el, lucrurile se schimbă în ziua în care îl salvează din mare pe Stephen, cu care ajunge să se împrietenească, dar despre care află ulterior că nu a fost întru totul cinstit cu el. Apariția lui Stephen reușește să răvășească și viața lui Clowance, care, deși se îndrăgostește de străinul de pe mare, intuiește că acesta are încă multe secrete ascunse și încearcă să îl țină la o distanță sigură.
Stephen, care tot apare și dispare din viața familiei Poldark, rămâne un permanent mister. Va confirma el vechiul proverb din Cornwall despre străinul salvat din mare care se va dovedi a fi un dușman?
LanguageRomână
Release dateAug 10, 2017
ISBN9786063369155
Strainul de pe mare

Read more from Winston Graham

Related to Strainul de pe mare

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You