Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna si talharul
Doamna si talharul
Doamna si talharul
Ebook368 pages6 hours

Doamna si talharul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pamela Darby are nevoie de un bărbat – preferabil un scoțian brutal din Ținutul Muntos, cu mai mulți mușchi decât creier. Hotărâtă să își salveze sora de la a-și vinde virtutea, frumoasa inventivă are nevoie de un exemplar masculin nemaipomenit care să se dea drept moștenitorul de mult pierdut al unui duce. Pamela plănuiește să pună mâna pe generoasa recompensă oferită și apoi să-și vadă de drum. Din fericire pentru frumoasa cu ochii de chihlimbar, tâlharul seducător care tocmai le oprise trăsura s-ar fi putut dovedi bărbatul de care avea nevoie…
Connor Kincaid renunțase la visul de a restabili onoarea clanului său. Iar acum, această englezoaică curajoasă îi cere să ia parte la o șaradă riscantă, în urma căreia ar fi putut ajunge amândoi la spânzurătoare. Nefiind bărbatul care să refuze o provocare sau care să se poată împotrivi farmecelor unei femei frumoase, Connor încheie pactul cu diavolul și le pecetluiește soarta amândurora. Tâlharul scoțian și englezoaica pornesc într-o călătorie infernală spre Londra, fiind dușmani și aliați în același timp – o femeie care nu are decât de câștigat și un bărbat care nu are nimic de pierdut… în afară de inima lui.
LanguageRomână
Release dateApr 24, 2017
ISBN9786063369049
Doamna si talharul

Read more from Teresa Medeiros

Related to Doamna si talharul

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You