Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria universala a prostiei
Istoria universala a prostiei
Istoria universala a prostiei
Ebook509 pages7 hours

Istoria universala a prostiei

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

Lunga istorie o Omului mișunând de absurdități
de fel și chip... încă din bezna timpurilor

O ursitoare rea cu mii de fețe s-a aplecat asupra leagănului omenirii:
prostia. Prostia pășește alături de noi, ca o umbră, cea mai fidelă
dintre cele mai fidele, reinventându-se de-a lungul secolelor și al
culturilor. Prostia biciuiește diferențele, ne duce în sclavie, ne îndrumă
spre violență, cultivă cruzimea, devorează progresele tehnologice,
trădează speranțele politice, cangrenează ideologiile și
pur și simplu secătuiește această planetă. Prostia va merge pe urmele
speciei noastre până în mormânt și poate chiar o va strivi.
Și poate cel mai rău lucru este faptul că noi înșine suntem mai
degrabă complicii ei, decât victimele ei inocente! Străbătând istoria
din Neolitic până în zilele noastre, mai bine de treizeci de istorici
ne dezvăluie adevărul gol-goluț al prostiei.
LanguageRomână
Release dateMay 21, 2021
ISBN9786063375941
Istoria universala a prostiei
Read preview

Related to Istoria universala a prostiei

Related ebooks

History For You