Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jackie si Maria
Jackie si Maria
Jackie si Maria
Ebook603 pages9 hours

Jackie si Maria

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Soția președintelui. O cântăreață de operă faimoasă.
Rivalitatea care a zdruncinat o lume întreagă…

Jackie Kennedy era frumoasă, sofisticată și se gândea să-și
părăsească soțul, pe atunci tânăr senator. Viața în ochii publicului,
cu un bărbat excesiv de ambițios – și necredincios –, care cu greu
putea fi convins să se întoarcă din vacanță după nașterea unui
copil mort, îi frângea spiritul. Așadar, când i se oferă o vacanță
pe luxosul iaht deținut de miliardarul Ari Onassis, ea spune
da unei întâlniri care, în cele din urmă, îi va schimba viața.

Maria Callas se afla la apogeul carierei de cântăreață de operă
și era considerată cea mai bună soprană a planetei. Apoi i-a fost
prezentată lui Aristotel Onassis, cel mai bogat om din lume,
grec ca și ea. Fiind blocată într-o căsătorie fără copii, lipsită
de dragoste și supusă mereu presiunilor din partea directorilor
de operă și a presei ostile, viața îi este întoarsă pe dos de
acest bărbat hiperinteligent și impecabil de fermecător...

Încetul cu încetul, viețile celor două, a Mariei și a lui Jackie,
încep să aibă din ce în ce mai multe puncte comune, până
când tot ceea ce știu despre lume se schimbă dintr-odată.

O carte minunată, care m-a captivat complet,
am fost cu totul prinsă de personaje, de glamour și de
povestea fascinantă a acestor femei celebre. Pentru mine,
a fost un deliciu de la început până la sfârșit...
Jenny Ashcroft, autoarea romanului Întâlnire la Bombay

Portretele celor două femei fascinante, pline de farmec,
și cel al bărbatului care, fără îndoială, nu le-a meritat pe nici
una dintre ele sunt deopotrivă emoționante și captivante.
Booklist
LanguageRomână
Release dateJun 9, 2021
ISBN9786063376962
Jackie si Maria

Read more from Gill Paul

Related to Jackie si Maria

Related ebooks

Biographical/AutoFiction For You