Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O istorie a lumii cu femei in prim-plan
O istorie a lumii cu femei in prim-plan
O istorie a lumii cu femei in prim-plan
Ebook554 pages9 hours

O istorie a lumii cu femei in prim-plan

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Odată ca niciodată, istoria a fost scrisă de bărbați, pentru băr - bați și despre bărbați. Femeile erau considerate mai puțin im - portante, scrisorile lor erau distruse, poveștile lor – ignorate. Până acum. Aceasta este povestea femeilor care au mers la război, a femeilor care au oprit conflictele armate și a femeilor care au rămas acasă. Conducătoarele. Luptătoarele. Activistele. Scriitoarele. Aceasta este povestea lui Wu Zetian, care, ca „împărat chi - nez”, a ajutat la răspândirea budismului în China. Aceasta este povestea fiicelor puternice ale lui Genghis Han, care au con - dus imperiul în numele lui. Aceasta este povestea Christinei de Pizan, una dintre primele scriitoare feministe. Aceasta este povestea Victoriei Woodhull, care a candidat la președinție înainte de a avea drept de vot. Aceasta este istoria lumii... cu femeile în prim-plan!
LanguageRomână
Release dateJun 1, 2021
ISBN9786063376139
O istorie a lumii cu femei in prim-plan

Related to O istorie a lumii cu femei in prim-plan

Related ebooks

History For You