Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat
Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat
Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat
Ebook674 pages12 hours

Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

De ce migrația nu urmărește legea cererii și a ofertei?
De ce liberalizarea comerțului are adesea ca efect creșterea șomajului și scăderea salariilor?
Poate cineva să explice de ce și când are loc creșterea economică?

În această carte revoluționară, economiștii premiați Abhijit V. Banerjee și Esther Duflo ne arată cum economia, când este practicată corect, ne poate ajuta să rezolvăm cele mai spinoase probleme sociale și politice ale zilei. De la imigrație la inegalitate, de la creșterea lentă la accelerarea schimbărilor climatice, avem resursele să abordăm provocările cu care ne confruntăm, dar suntem adesea orbiți de ideologie.
Originală, provocatoare și imperios necesară, Economie utilă pentru vremuri dificile oferă noul tip de gândire de care avem nevoie.
Bazându-se pe cercetări de ultimă oră în economie – și pe ani de explorare a celor mai eficiente soluții pentru reducerea sărăciei extreme –, construiește un caz convingător în favoarea intervenționismului inteligent și a unei societăți clădite pe compasiune și respect. Un antidot atât de necesar la un discurs polarizat, această carte ne ajută să apreciem și să înțelegem lumea în echilibru precar în care trăim.
LanguageRomână
Release dateMay 31, 2021
ISBN9786063376122
Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat
Read preview

Related to Economie utila pentru vremuri dificile. Solutii optime pentru probleme greu de rezolvat

Related ebooks

Economics For You

View More