Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Războiul spionilor
Războiul spionilor
Războiul spionilor
Ebook336 pages6 hours

Războiul spionilor

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Când Departamentul – intrat în umbră după război și ocupat numai cu bătălii birocratice – află un zvon despre amplasarea unei baze de rachete lângă frontiera vest-germană, aceasta pare șansa perfectă de a redobândi un loc important în arena informațiilor secrete. Războiul Rece este la apogeu, iar Departamentul ar da orice ca să participe activ.
Disperați după glorie și hotărâți să-i întreacă pe rivalii de la Circ, printre care se numără și George Smiley, conducătorii Departamentului îl trimit pe teren pe Fred Leiser, un fost colaborator, înarmat doar cu o instruire școlărească și amintirile sale din timpul războiului. Pe acel tărâm al tăcerii pline de înțelesuri care este Germania de Est comunistă, soarta lui Leiser nu-i mai aparține în exclusivitate, ci devine inseparabilă de cea a Departamentului.
Maestrul ficțiunii de spionaj, John le Carré, construiește în Războiul spionilor o narațiune captivantă, cu trădări, cacealmale îndrăznețe și atotprezenta amenințare a războiului nuclear.


„O poveste cutremurătoare și tragică despre spioni umani,
nu sexy și eleganți.“
New York Herald Tribune

„O carte de o forță rară și imensă.“
Financial Times

„Un roman amar, sumbru, scris excepțional.“
Publishers Weekly
LanguageRomână
Release dateMay 6, 2021
ISBN9786063375736
Războiul spionilor

Read more from John Le Carre

Related to Războiul spionilor

Related ebooks

Science Fiction For You