Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Orasul cu nume de copac
Orasul cu nume de copac
Orasul cu nume de copac
Ebook244 pages6 hours

Orasul cu nume de copac

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cassi a fost mereu mândră de originea ei portoricană,
dar când alţii fac comentarii pe seama înfăţișării sale și
îi spun că nu seamănă cu restul familiei, ea începe să
pună sub semnul întrebării aproape orice.
La școală, Cassi își găsește refugiu în olimpiada
de matematică, de care e pasionată, și în prietenia
ce se leagă între ea și Aaron, un coleg nou-venit care
spune povești despre toate orașele cu nume de copac
unde a locuit. Pe Cassi o liniștesc poveștile lui Aaron,
făcând-o să uite că sora ei, Daniella, s-a schimbat atât
de mult de când merge la liceu. Tocmai când lucrurile
par să se îndrepte, o filmare video cu sora ei devine
virală iar Cassi începe să se întrebe dacă Mapleton nu
reprezintă doar încă un popas pe lista lui Aaron.

„O poveste emoţionantă despre familie,
prietenie și maturizare.“ – KIRKUS REVIEW
LanguageRomână
Release dateApr 30, 2021
ISBN9786063375095
Orasul cu nume de copac

Related to Orasul cu nume de copac

Related ebooks

Children's Social Themes For You

View More