Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O regina pe esafod
O regina pe esafod
O regina pe esafod
Ebook526 pages7 hours

O regina pe esafod

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Anglia, 1520. Henric al VIII-lea dorește să anuleze căsătoria cu Caterina de Aragon și să o ia de soție pe Anne Boleyn. Poporul și Europa catolică se opun. Un singur om îndrăznește să-și pună în joc viața pentru a câștiga bunăvoința regelui: Thomas Cromwell, un personaj original, deopotrivă fermecător și ticălos, idealist și oportunist, fin cunoscător al caracterului uman și cu o energie fără seamăn. Politician desăvârșit, de neclintit în ambiția sa, Cromwell își croiește cu abilitate drum într-o lume ostilă. Opunându-se parlamentului, politicii de stat și papalității, Cromwell este pregătit să redefinească Anglia conform voinței lui Henric și propriilor sale dorințe. Dar Henric este schimbător: binevoitor într-o zi, gata să ucidă în alta. Cu un stil inimitabil, Hilary Mantel înfățișează tabloul unei societăți în prag de schimbare, în care indivizii luptă cu propriul destin sau îl acceptă cu pasiune și curaj. Romanul recreează o perioadă în care succesul oferă puteri nelimitate, dar o singură greșeală aduce moartea.

O narațiune terifiantă, scrisă fermecător... Wolf Hall este o adevărată sărbătoare. Daily Telegraph

Amețitor, formidabil de bun... Romanul lui Mantel este o minune de rafinament. Daily Mail

O scriitură densă și concisă, un vocabular fastuos. Unele pasaje sunt adevărate tururi de forță, cizelate cu tenacitatea și iscusința unui virtuoz. Le Monde
LanguageRomână
Release dateApr 15, 2021
ISBN9786063374241
O regina pe esafod
Author

Hilary Mantel

Hilary Mantel is the author of seventeen books, including A Place of Greater Safety, Beyond Black, the memoir Giving Up the Ghost and the short story collection The Assassination of Margaret Thatcher. Her latest novel, The Mirror & the Light, won the Walter Scott Prize for Historical Fiction, while Wolf Hall and Bring Up the Bodies were both awarded the Booker Prize.

Related to O regina pe esafod

Related ebooks

Reviews for O regina pe esafod