Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei
CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei
CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei
Ebook503 pages13 hours

CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În Cum gândeşte lumea. O istorie globală a filosofiei, Julian Baggini își propune să extindă înțelegerea noastră occidentală privind gândirea filosofică, explorând forme și tipare de gândire din Japonia, India, China și lumea arabă, precum și tradiții orale mai puțin cunoscute ale nativilor din Africa și Australia. Oferind o privire profundă asupra modului în care funcționează diferite regiuni și asupra asemănărilor și deosebirilor dintre ele, Baggini dovedește că a ști mai multe despre cum gândesc ceilalți este primul pas către o mai bună înțelegere a propriei persoane.
LanguageRomână
Release dateFeb 25, 2021
ISBN9786063370267
CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei
Read preview

Related to CUM GANDESTE LUMEA. O istorie globală a filosofiei

Related ebooks

Relationships For You