Apocalipsa
Apocalipsa
Apocalipsa
Ebook560 pages9 hours

Apocalipsa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

”Nu cu mult timp în urmă, în România, libertățile individuale erau restrânse până la a nu mai exista, toată populația țării trăind tiranizată ca într-un coșmar.
Însăși hrana necesară unei subzistențe larvare abia se găsea, energia electrică se distribuia pe sponci, dreptul la exprimare era interzis, granițele erau închise.
Dar distrugerea cu desăvârșire a personalității umane, a demnității și a stimei de sine s-a produs când, printr-un decret, avortul a fost declarat ilegal, tragediile declanșate de această măsură afectând nu numai mii și mii de femei, ci și bărbați tineri, și bătrâni și copii, deturnând destine și generând suferințe în lanț”.

LanguageRomână
PublisherRemus Moise
Release dateAug 25, 2021
ISBN9786060335443
Apocalipsa
Read preview
Author

Remus Moise

Remus Moise este fascinat de trecutul ținutului său natal din lunca Dunării - ținut care, conform unor istorici și arheologi de renume, a reprezentat „leagănul” vechii civilizații a Europei - și, de aceea, se străduiește atât să recompună acel magnific trecut, populându-l cu chipuri și cu întâmplări reale, cât și să le transmită cititorilor propria sa fascinație.Este creștin și, în scrisul său, pretutindeni se regăsește dragostea pentru umanitate.

Read more from Remus Moise

Related to Apocalipsa

Related ebooks

Books Recommended For You