Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trăiri în Focuri Vii
Trăiri în Focuri Vii
Trăiri în Focuri Vii
Ebook151 pages36 minutes

Trăiri în Focuri Vii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vrei să găsești un colț de cer în fiecare trăire, să te îndrăgostești de surâsul fiecărei dimineți, să te cufunzi în hamacul optimismului și să spui DA oricărui răsărit și apus?
Vino să rătăcim hai-hui pe poteci de visare, exaltare și melancolie trăind în focuri vii!
Cunoașterea de sine, iubirea și peregrinările printre șoaptele naturii sunt doar câteva din temele existențiale surprinse pe fundalul unui amalgam de trăiri sufletești adunate în sertarele inimii Corinei Vlad: de la exuberanța unui copil la melancolia unui adult la răscruce de doruri, stări ale unui suflet mereu înflăcărat, visător și îndrăgostit de cel mai frumos dar al minunii de a fi : VIAȚA.

LanguageRomână
PublisherCorina Vlad
Release dateSep 21, 2021
ISBN9798201166335
Trăiri în Focuri Vii
Read preview

Related to Trăiri în Focuri Vii

Related ebooks

Poetry For You