Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întreţinerea şi repararea calculatoarelor
Întreţinerea şi repararea calculatoarelor
Întreţinerea şi repararea calculatoarelor
Ebook313 pages1 hour

Întreţinerea şi repararea calculatoarelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Manual pentru începători pentru întreţinerea şi depanarea calculatoarelor, cu o introducere în noţiuni de calculatoare, hardware, software (inclusiv sisteme de operare) şi securitatea pe Internet.

Un calculator de uz general are patru componente principale: unitatea logică aritmetică (ALU), unitatea de control, memoria, şi dispozitive de intrare şi ieşire (denumite colectiv I/O). Aceste piese sunt interconectate prin bus-uri, de multe ori făcut din grupuri de fire.
Caracteristica definitorie a computerelor moderne, care le distinge de toate celelalte maşini, este că acestea pot fi programate. Asta presupune că un anumit tip de instrucţiuni (program) poate fi implementat în calculator, care le va procesa. Calculatoare moderne, bazate pe arhitectura von Neumann, au adesea codul maşină în forma unui limbaj de programare imperativ.

LanguageRomână
Release dateAug 28, 2021
ISBN9786060330684
Întreţinerea şi repararea calculatoarelor
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Întreţinerea şi repararea calculatoarelor

Related ebooks