Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mit si Religie in Dacia
Mit si Religie in Dacia
Mit si Religie in Dacia
Ebook347 pages5 hours

Mit si Religie in Dacia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Acest volum reunește studiile mele despre religia, arta și spiritualitatea geto-dacilor. MIT ȘI RELIGIE ÎN DACIA este o versiune extinsă și îmbogățită cu ilustrații a lucrărilor de licență și de master, pe care le-am susținut în 2011, respectiv 2013, la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

Istoria și arheologia sunt ochii aceluiași cap, cunoașterea trecutului este chioară fără una dintre ele. În această lucrare, sursele scrise și descoperirile arheologice își dau mâna și încearcă să reîntregească un puzzle mai vechi de 2000 de ani, acela al credințelor religioase ale geto-dacilor. Pe parcursul lucrării vor fi aduse în discuție nume ca Zalmoxis, Gebeleizis și Deceneu, politeism, monoteism, plus o sumedenie de teorii despre imaginile aflate pe obiectele de artă traco-geto-dacică, care evident nu sunt simple ilustraţii, ci sunt istorii uitate, mituri și credințe.

 

 

LanguageRomână
PublisherEditura Ler
Release dateDec 1, 2021
ISBN9786069487051
Mit si Religie in Dacia
Author

Viorel Moraru

Viorel Moraru was born and raised in Romania. He has a Master's degree in History, received from Valahia University of Targoviste. His works are based on Thracian religion, history, fantasy, horror, and fairytales. 

Read more from Viorel Moraru

Related to Mit si Religie in Dacia

Related ebooks

European History For You