Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucrul cu baze de date
Lucrul cu baze de date
Lucrul cu baze de date
Ebook507 pages4 hours

Lucrul cu baze de date

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucrul cu bazele de date sunt astăzi printre cele mai căutate abilități IT. Acum puteți obține o bază de plecare în proiectarea și implementarea bazelor de date cu o abordare practică, ușor de înțeles. ”Lucrul cu baze de date” este o introducere în teoria proiectării bazelor de date, cu modelul relațional ca fundament științific pentru tehnologia bazelor de date în general.
Datele sunt un set de valori ale variabilelor calitative sau cantitative; altfel spus, fragmentele de date sunt fragmente individuale de informații. Datele sunt măsurate, colectate și raportate, și analizate, după care poate fi vizualizate folosind grafice sau imagini. Datele, ca un concept general, se referă la faptul că anumite informații sau cunoștințe existente sunt reprezentate sau codificate într-o formă adecvată pentru utilizare sau o mai bună procesare. Modelarea datelor este primul pas în procesul de proiectare a bazelor de date. În al doilea pas, elementele de date, relațiile și constrângerile sunt toate exprimate utilizând conceptele furnizate de modelul de date la nivel înalt
Gestionarea informațiilor înseamnă să ai grijă de acestea, astfel încât să funcționeze pentru noi și să fie utile pentru sarcinile pe care le îndeplinesc. Prin utilizarea unui sistem de gestionare a bazelor de date (SGBD), informațiile pe care le colectăm și le adăugăm la baza sa de date nu mai sunt supuse dezorganizării accidentale. Devin mai accesibile și integrate cu restul muncii noastre. Gestionarea informațiilor folosind o bază de date ne permite să devenim utilizatori strategici ai datelor pe care le avem.
În mod formal, o „bază de date” se referă la un set de date conexe și la modul în care acestea sunt organizate. Accesul la aceste date este de obicei furnizat de un SGBD format dintr-un set integrat de software de calculator care permite utilizatorilor să interacționeze cu una sau mai multe baze de date și oferă acces la toate datele conținute în baza de date (deși pot exista restricții care limitează accesul la anumite date). SGBD oferă diverse funcții care permit introducerea, stocarea și recuperarea unor cantități mari de informații și oferă modalități de gestionare a modului în care aceste informații sunt organizate.
După proiectarea unei baze de date pentru o aplicație, etapa următoare este construirea bazei de date. Când baza de date este gata, aceasta este de obicei populată cu datele inițiale ale aplicației. Cel mai popular model de bază de date pentru baze de date de uz general este modelul relațional sau, mai exact, modelul relațional, așa cum este reprezentat de limbajul SQL. Etapa finală a proiectării bazei de date este luarea deciziilor care afectează performanța, scalabilitatea, recuperarea, securitatea și altele asemenea.
Bazele de date sunt instrumente foarte puternice utilizate în toate domeniile de calcul. Este o abilitate de calcul cheie să puteți organiza date, să creați baze de date și să controlați datele folosind limbaje de interogare. Bazele de date afectează aproape toate aspectele vieții de zi cu zi - de la inventarele magazinelor alimentare și informațiile despre abonații la televiziunea prin cablu, până la listele de corespondență de marketing și emiterea de cecuri de salarizare către angajați. Bazele de date nu sunt doar pentru afaceri mari.

LanguageRomână
Release dateAug 13, 2021
ISBN9786060335320
Lucrul cu baze de date
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House. Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD) Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities Member of Internet Society Initiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking Society Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania Physicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Lucrul cu baze de date

Related ebooks