Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Radovi na krovu
Radovi na krovu
Radovi na krovu
Ebook150 pages2 hours

Radovi na krovu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Zbirka priča
„Pavličiću polazi za rukom da u nekoliko poteza naslika karaktere i atmosferu ambijenta, i to je ono što se čini najlepšim i što najduže ostaje u sećanju posle čitanja.“
Vidan Arsenijević
„Pavličićevi detektivi rade sami (milicija na scenu stupa tek na kraju), oslanjaju se na svoju sposobnost zaključivanja, sve probleme rješavaju u skladu s realnim iskustvom.“
Josip Pavičić
„Pavličić zadržava vrlo složenu i intelektualističku strukturu enigme, ali njegovi ’detektivi’ potječu iz malograđanskog kruga (to su konobarice, profesori, enigmatičari-amateri itd.).“
Velimir Visković
„Pavličić upravo majstorski odabira svojega junaka, da bi potom vješto stilizirao njegove socijalne i psihološke koordinate.“
Veselko Tenžera
„Pavličićevi krimići nedvojbeno spadaju među one u ovoj vrsti koji se mogu pohvaliti istančanošću i neospornim književnim odlikama.“
Bole V. Žigo
LanguageHrvatski jezik
Release dateDec 16, 2017
ISBN9788663291928
Radovi na krovu

Read more from Pavao Pavličić

Related to Radovi na krovu

Related ebooks