Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O săptămână în decembrie
O săptămână în decembrie
O săptămână în decembrie
Ebook541 pages11 hours

O săptămână în decembrie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Londra, o săptămână înainte de Crăciun, 2007. Șapte zile, șapte personaje, de fapt, șapte vieți care se intersectează mai mult sau mai puțin, în atmosfera societății londoneze contemporane: un manager de fonduri speculative aflat în căutarea celei mai răsunătoare tranzacții a vieții sale, un jucător de fotbal profesionist recent sosit din Polonia, un tânăr avocat cu prea puține cazuri și prea mult timp pentru speculații teoretice, un student absorbit de teoriile islamiste, un autor de recenzii literare, un elev dependent de canabis și de reality-show-uri, și un conductor de metrou – o tânără al cărei traseu unește toate aceste vieți și multe altele într-un circuit zilnic.

Ițele și tiparele complexe ale vieții urbane în lumea de astăzi se împletesc îndrăzneț. Resorturile actualei crize economice, manifestările fundamentalismului religios, prăpastia dintre generații, efectele dezumanizante ale erei electronice, dar și relațiile interumane, pigmentate cu una sau două povești de dragoste, sunt doar câteva dintre temele abordate cu un umor fin, dar acid. Adevărul stă scris în fața lor cu litere de-o șchioapă, și totuși, personajele refuză să-l vadă, continuând să-și joace rolurile mai departe, ca și când ziua de mâine ar fi doar un vis.

„Secolul al nouăsprezecelea ne-a dat Bâlciul deșertăciunilor al lui Thackeray și Prietenul nostru comun al lui Dickens… Secolul douăzeci și unu ne oferă romanul lui Sebastian Faulks, O săptămână în decembrie.“ – The Sunday Times

„Faulks este, fără îndoială, un veritabil maestru.“ – Financial Times
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068481289
O săptămână în decembrie
Read preview

Read more from Faulks Sebastian

Related to O săptămână în decembrie

Related ebooks

Satire For You

View More