Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S
Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S
Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S
Ebook472 pages6 hours

Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„În 1964, ca parte dintr-un proiect de istorie orală despre viaţa şi cariera lui John F. Kennedy, mama mea a intrat într-un dialog cu Arthur M. Schlesinger Jr. pentru a-şi împărtăşi amintirile şi percepţia asupra lucrurilor. Înregistrate la mai puţin de patru luni după moartea soţului ei, aceste conversaţii reprezintă un dar făcut istoriei... Sper că tinerele generaţii care încep să afle mai multe despre anii 1960 vor considera aceste rememorări o introducere utilă în modul în care se face istoria şi vor găsi în ele inspiraţia de a oferi ceva acestei ţări care ne-a oferit tuturor atât de multe.“

LanguageRomână
Release dateJul 10, 2015
ISBN9786067419450
Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S

Related to Viața mea cu John F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. S

Related ebooks

Entertainers and the Rich & Famous For You

View More