Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții
La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții
La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții
Ebook271 pages6 hours

La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Imaginează-ți că ești într-o mașină a timpului care te poartă înainte și înapoi prin propria viață. Te duce în trecut, la anii copilăriei, când învățai să mergi pe bicicletă, apoi te face să revezi primul tău sărut, cel dintâi serviciu sau anii mai târzii, când te confrunți, eventual, cu divorțul. Însoțit de Platon, află ce spun marii gânditori ai lumii despre toate aceste pietre de hotar de pe drumul vieții noastre. Aristotel îți va vorbi despre importanța începerii școlii, Freud despre îndrăgostire, Heidegger despre implicațiile psihologice ale mutatului, iar Nietzsche despre criza vârstei de mijloc.

La drum cu Platon te ajută să înțelegi și să vezi cu alți ochi evenimentele majore, momentele-cheie și fazele de tranziție din viața ta, făcând filosofia să pară accesibilă și plină de umor!

LanguageRomână
Release dateJul 1, 2015
ISBN9786067419344
La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții

Related to La drum cu Platon. Ce spun filosofii despre naștere, iubire, copii și ce se mai întâmplă pe drumul vieții

Related ebooks

Philosophy For You