Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Olive Kitteridge
Olive Kitteridge
Olive Kitteridge
Ebook352 pages6 hours

Olive Kitteridge

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Plăcerea de a citi Olive Kitteridge vine dintr-o identificare intensă a cititorului cu situații, cu personaje nu întotdeauna demne de admirat... Nu e nimic ieftin sau siropos în această carte.“ (The New York Times Book Review)

„Amuzantă, răutăcioasă și plină de remușcări, doamna Kitteridge este o forță, un caracter autentic. Când nu e în scenă, îi așteptăm cu nerăbdare întoarcerea. Paginile cărții se întorc datorită ei...“ (San Francisco Chronicle)

„Un portret răvășitor și profund al oamenilor din Maine, trăindu-și viețile de suferință tăcută împletită cu izbucniri de apropiere umană... Această culegere se citește ușor și e imposibil de uitat.“ (Publishers Weekly)

„Intuitivă, profund empatică și totuși plină de defecte, Olive este axa în jurul căreia gravitează treisprezece povestiri complexe, profund umane, alcătuind un veritabil roman.“ (O Magazine)

LanguageRomână
Release dateJun 29, 2015
ISBN9786067419603
Olive Kitteridge
Author

Elizabeth Strout

Elizabeth Strout is the author of the New York Times bestseller The Burgess Boys; Olive Kitteridge, for which she was awarded the Pulitzer Prize; the national bestseller Abide with Me; and Amy and Isabelle, winner of the Los Angeles Times Art Seidenbaum Award and the Chicago Tribune Heartland Prize. She has also been a finalist for the PEN/Faulkner Award and the Orange Prize in London.

Related to Olive Kitteridge

Related ebooks

Literary Fiction For You