Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Savoarea unui sărut
Savoarea unui sărut
Savoarea unui sărut
Ebook404 pages6 hours

Savoarea unui sărut

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un erou păcătos... o eroină încăpățânată... și visuri pentru care merită să plătești orice preț

Legendarul aventurier Ashton Burke a cutreierat lumea vreme de zece ani, în încercarea de a-și uita prima iubire, pe care ambiția și mândria l-au determinat să o lase în urmă în Anglia. Viața lipsită de responsabilități îi este însă dată peste cap atunci când fratele lui îl convinge să-i recupereze logodnica răpită de pirați și vândută pentru haremul unui sultan. Prea târziu, Ashton aflǎ cǎ aceasta nu este nimeni alta decât Clarinda Cardew, aceeași superbă tânără care i-a răpit inima în tinerețe.

Ultimul lucru pe care și-l dorește Clarinda este sǎ fie prizonerǎ într-un palat al plǎcerilor senzuale alǎturi de bǎrbatul venit să o salveze – și care este tocmai cel ale cǎrui sǎruturi irezistibile încǎ îi bântuie nopțile. Deși Ashton jură că singurul lui scop este să-și îndeplinească promisiunea făcută propriului frate, Clarinda realizeazǎ rapid cǎ, dacă se lasă salvatǎ de el, inima ei i-ar putea fi pusă într-un pericol mult mai mare decât acela de a deveni soția sultanului.

Ȋntr-o cǎlǎtorie plină de aventuri care îi poartă de la intrigile din palatul unui sultan către sălile de bal strălucitoare din Londra, Ashton și Clarinda își reiau dansul seducției, descoperind cǎ cea mai ispititoare plǎcere dintre toate poate fi însăși dragostea.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067418149
Savoarea unui sărut

Read more from Medeiros Teresa

Related to Savoarea unui sărut

Related ebooks

Erotica For You