Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O dragoste periculoasă
O dragoste periculoasă
O dragoste periculoasă
Ebook427 pages7 hours

O dragoste periculoasă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

El joacă un joc periculos... Ea este hotărâtă să îl demaște...

Soarta are însă alte planuri pentru ei...

Pentru a face dovada legitimității sale, Griff Knighton trebuie să încheie un târg cu contele de Swanlea: să o ia de nevastă pe una dintre fiicele acestuia, după care va primi în schimb documentul doveditor. Totuși, Griff găsește metoda perfectă de a evita să devină captiv într-o căsnicie nedorită: să facă schimb de identitate cu omul lui de încredere în timpul vizitei lor la domeniul Swan Park și astfel să fie liber să caute actul dorit în deplină libertate! La urma urmei, nu are de gând să se însoare cu vreo virgină banală doar ca să își revendice titlul de drept... Însă Griff nu se așteaptă s-o cunoască pe îndrăzneața și voluptuoasa Rosalind, care poate împinge chiar și un sfânt spre păcat – iar Griff este departe de a fi un sfânt.

Nici Rosalind nu vrea să fie părtașă la planul ca ea sau surorile ei să se mărite cu moștenitorul bogat al tatălui său – iar pe omul lui de încredere îl consideră chiar și mai insuportabil! Este evident că arogantul bărbat se poartă de parcă este obișnuit să i se facă mereu voia; cu toate astea, scânteile care se aprind de fiecare dată când sunt împreună o fac să își dorească pe zi ce trece tot mai mult. Este ceva periculos – și misterios – în legătură cu acest bărbat... Va îndrăzni să își riște inima pentru un om ale cărui secrete pot distruge o dragoste pe care și-o dorește pentru totdeauna?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417920
O dragoste periculoasă

Read more from Jeffries Sabrina

Related to O dragoste periculoasă

Related ebooks

Erotica For You