Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Zece feluri de a fi adorată
Zece feluri de a fi adorată
Zece feluri de a fi adorată
Ebook458 pages7 hours

Zece feluri de a fi adorată

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

De când cea mai populară gazetă pentru femei l-a pus în fruntea listei celor mai râvniți burlaci ai Londrei, Nicholas St. John a fost hăituit fără încetare de toate femeile dornice de măritiș din înalta societate. Așadar, când ocazia să scape de lumea mondenă i se ivește sub forma misiunii de a da de urma surorii fugare a unui duce, Nicholas nu ezită să accepte – însă drumul i se intersectează cu al celei mai încăpățânate, independente și fascinante femei pe care a întâlnit-o vreodată!

Fiica unui nobil supranumit Contele Risipitor, Lady Isabel Townsend are prea multe secrete și prea puțini bani. Deși anii de greutăți au obișnuit-o să aibă grijă de conacul familiei și de cei care locuiesc pe moșie, decesul tatălui o obligă să se gândească la o soluție ca să protejeze moștenirea tânărului ei frate față de intențiile unui tutore necunoscut și la fel de lipsit de seriozitate ca și propriul părinte. Iar Lord Nicholas, tânăr, liber și chipeș peste măsură ar putea fi chiar salvarea de care are nevoie. Pentru asta însă, Isabel consideră că nu trebuie să facă nimic nesăbuit... cum ar fi să se îndrăgostească până peste urechi.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417739
Zece feluri de a fi adorată

Read more from Mac Lean Sarah

Related to Zece feluri de a fi adorată

Related ebooks

Erotica For You