Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A ta până în zori
A ta până în zori
A ta până în zori
Ebook336 pages5 hours

A ta până în zori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Oare femeia din viața lui este un înger coborât din Ceruri sau un demon deghizat?

Vitejia de care dăduse dovadă contele Gabriel Fairchild în timpul bătăliei de la Trafalgar îi adusese renumele de erou, însă îl costase vederea și orice speranță pentru viitor. Părăsit de logodnica pe care o adora, bărbatul care odinioară se purta asemenea unui prinț în societatea londoneză se izolează în conacul familiei sale, blestemându-și existența în fiecare zi lipsită de lumină și în fiecare noapte cufundată în beznă.

Iscusita infirmieră Samantha Wickersham sosește la Fairchild Park și își găsește noul pacient comportându-se mai mult ca o fiară decât ca o ființă umană. După prima lor confruntare aprigă, ea îl implică pe arogantul conte într-o luptă incitantă a inteligenței și a voințelor. Cu toate că el o consideră o creatură nemiloasă, lipsită de feminitate, în secret este intrigat de simțul ei sec al umorului, de lipsa dorinței de a-l compătimi și de maniera îndrăzneață în care nu acceptă nici un capriciu de-al lui. Și ori de câte ori ea află în preajma ei, este cuprins de fiorii unei dorințe pe care nu crezuse că avea să o mai simtă vreodată.

Pe măsură ce Samantha începe să readucă lumina în viața lui Gabriel și în inima acestuia, amândoi descoperă că unele secrete – și unele plăceri – sunt cel mai bine descoperite pe întuneric.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417548
A ta până în zori

Read more from Medeiros Teresa

Related to A ta până în zori

Related ebooks

Erotica For You