Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii
Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii
Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii
Ebook389 pages6 hours

Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Viața prințesei Victoria Melita este strâns legată de tragicul destin al Romanovilor. Nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii și soră a reginei Maria a României, Ducky, cum este alintată în familie, se căsătorește la doar optsprezece ani, devenind mare ducesă de Hesse.

Când descoperă că soțul ei o înșeală (și nu cu femei), decide să divorțeze pentru a putea fi împreună cu adevărata ei iubire, marele duce Kiril Vladimirovici. Ducky este prinsă în tăvălugul schimbărilor din Rusia începutului de secol XX și este martoră a decimării familiei Romanov. Dar iubirea îi dă puterea să înceapă o nouă viață.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417364
Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii

Related to Marea ducesă. O viață sub semnul iubirii

Related ebooks

Erotica For You