Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois
O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois
O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois
Ebook569 pages12 hours

O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

1415. Caterina de Valois, perla coroanei franceze, este promisă regelui Henric al V-lea al Angliei. Însă regele vrea doar tronul Franței, nu și iubirea soției sale. Pentru tânăra Caterina, Anglia este un cuib de viespi, cu o curte ostilă și plină de intrigi. Iar când rămâne văduvă, la doar douăzeci și unu de ani, ea devine un trofeu pentru orice nobil ambițios – fiul său urmează să fie încoronat rege al Angliei, iar zestrea ei este regatul Franței.

Prinsă între jocurile politice și dorințele inimii, regina va învăța în scurt timp ce este suferința, dar și iubirea.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417340
O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois

Related to O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei de Valois

Related ebooks

Erotica For You