Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubire și moarte la Veneția
Iubire și moarte la Veneția
Iubire și moarte la Veneția
Ebook429 pages8 hours

Iubire și moarte la Veneția

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

1576. La cinci ani după înfrângerea Imperiului Otoman în bătălia de la Lepanto, o corabie se strecoară în apele Veneției, purtând o încărcătură mortală – un cadou adus Serenissimei din partea Constantinopolelui. În câteva zile orașul este infestat cu ciumă, iar sultanul este răzbunat.

Dar corabia mai ascunde un secret – pe Feyra, frumoasa și tânăra tămăduitoare a haremului, hărăzită a fi una dintre concubinele sultanului. Uluitorul ei destin se împletește cu cel al doctorului Annibale Cason, care încearcă să-i salveze viața arhitectului Andrea Palladio. În lupta lor cu moartea neagră, Feyra și Annibale descoperă nu numai leacuri noi, ci și puterea vindecătoare a dragostei.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417289
Iubire și moarte la Veneția

Related to Iubire și moarte la Veneția

Related ebooks

Erotica For You