Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnalul secret al Mariei Antoaneta
Jurnalul secret al Mariei Antoaneta
Jurnalul secret al Mariei Antoaneta
Ebook381 pages7 hours

Jurnalul secret al Mariei Antoaneta

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Despre Maria Antoaneta s-a spus că iubea luxul și plăcerile frivole mai presus de orice.

Să ne imaginăm însă că în noaptea dinaintea execuției sale, regina lasă în celula de la Conciergerie un jurnal în care își povestește viața – de la copilăria fericită ca arhiducesă austriacă la căsătoria cu viitorul rege Ludovic al XVI-lea și până la întemnițarea și umilirea ei în timpul Revoluției Franceze. Carolly Erickson ne arată o regină mai puțin frivolă decât a rămas în istorie, o femeie îndrăgostită de un singur bărbat – frumosul conte suedez Axel Fersen –, și o mamă devotată copiilor ei. Jurnalul secret al Mariei Antoaneta ne dezvăluie speranțele, dezamăgirile, iubirile și visurile uneia dintre cele mai faimoase femei din istorie.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417265
Jurnalul secret al Mariei Antoaneta

Related to Jurnalul secret al Mariei Antoaneta

Related ebooks

Erotica For You