Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Curtezane. Magia dragostei
Curtezane. Magia dragostei
Curtezane. Magia dragostei
Ebook324 pages4 hours

Curtezane. Magia dragostei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Crescută de bunica și de mama ei, două dintre cele mai căutate curtezane din Franța, Simone refuză să le calce pe urme și se căsătorește cu Cyrus, bijutierul evreu al șahului persan. Îndrăgostită pentru prima dată în viață, tânăra își urmează soțul în îndepărtata Persie, atât de diferită de lumea pariziană cu care este obișnuită. Însă Cyrus este implicat în periculosul comerț cu diamante roșii, iar atunci când descoperă o escrocherie de proporții, onestitatea sa îl costă viața. Cu inima frântă, Simone se întoarce la Paris și la decadența plină de farmec a vieții familiei ei, exersându-și calitățile de curtezană cu scopul de a-l descoperi pe ucigașul soțului ei.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417203
Curtezane. Magia dragostei

Related to Curtezane. Magia dragostei

Related ebooks

Erotica For You