Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Logodnă în înalta societate
Logodnă în înalta societate
Logodnă în înalta societate
Ebook406 pages6 hours

Logodnă în înalta societate

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Devon Mathewes, contele de Kerrich, are un plan prin care să reintre în grațiile reginei Victoria. Mai întâi, trebuie să angajeze o guvernantă neatrăgătoare și trecută de prima tinerețe. Apoi, trebuie să facă în așa fel încât să adopte un orfan, ceea ce îi va conferi cu siguranță o aură de respectabilitate. Și, în cele din urmă, trebuie să obțină garanția că orfanul lui și guvernanta îi vor pune într-o lumină bună atât caracterul, cât și reputația, fără a-i deranja în nici un fel viața de chipeș cuceritor.

Pentru a accepta postul de guvernantă, domnișoara Pamela Lockhart de la Distinsa Academie de Guvernante are câteva condiții stricte. Devon Kerrich trebuie să aibă un comportament decent, precum și o realizare extraordinară care să uluiască nu numai înalta societate, dar și pe Pamela însăși. În plus, trebuie să i se permită ei să aleagă, așa cum dorește, orfanul potrivit. Și, cel mai important, Devon trebuie să-i jure că nu va încerca să-i dezgroape trecutul și, cu atât mai puțin, să afle adevărul din spatele celor mai ascunse secrete ale sufletului ei. Dar, desigur, toate regulile sunt făcute pentru a fi încălcate…

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067416428
Logodnă în înalta societate

Read more from Dodd Christina

Related to Logodnă în înalta societate

Related ebooks

Erotica For You