Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căile nebănuite ale iubirii
Căile nebănuite ale iubirii
Căile nebănuite ale iubirii
Ebook368 pages5 hours

Căile nebănuite ale iubirii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Două personaje fascinante, implicate într-o înfruntare a voințelor și dorințelor de nestăpânit, ajung să trăiască o iubire neașteptată...

De trei ani, Lady Veronica Smithson este văduvă și duce o viață fericită și complet independentă. Și totuși, un gentlemanul potrivit ar putea să-i ofere beneficiile unei căsnicii, dar fără restricțiile plictisitoare ale acesteia. Când îl cunoaște pe Sir Sebastian Hadley-Attwater, un renumit explorator și cu un oarecare renume în privința femeilor, Veronica este convinsă că a găsit persoana potrivită. Sebastian urmează să obțină o importantă moștenire în câteva săptămâni – doar dacă familia lui îl va considera suficient de responsabil. Și ce altă dovadă mai bună de maturitate poate fi decât găsirea unei soții? Dar, deși încântătoarea Veronica nu are nimic împotrivă să-i fie amantă, refuză cu obstinație să-i devină soție. Totuși, Sebastian nu este bărbatul care să accepte ușor un refuz, așa că pune la cale un plan – un sejur intim petrecut la casa lui de la țară o va face cu siguranță să se răzgândească. Confruntat cu intrigile rudelor și cu complicații care apar pe neașteptate la tot pasul, Sebastian este tot mai decis să o convingă pe Veronica de faptul că le este dat să fie împreună – acum, și pentru totdeauna.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067416343
Căile nebănuite ale iubirii

Read more from Alexander Victoria

Related to Căile nebănuite ale iubirii

Related ebooks

Erotica For You