Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul pas: Căsătoria
Primul pas: Căsătoria
Primul pas: Căsătoria
Ebook397 pages7 hours

Primul pas: Căsătoria

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Primul volum al seriei Huxtable ne face cunostință cu o familie formată din trei surori, un frate si un văr. Margaret cea mai mare dintre surori si totodată și cea care a avut grijă de toți, Vanessa sora mijlocie – recent vaduvă, Katherine cea mică in vârsta de 20 de ani, Stephen mezinul de 17 ani si vărul nelegitim Con care se va alatura pe parcurs.

Margaret si Katherine locuiesc impreună cu tanarul Stephen intr-o casută modestă dintr-un mic satuc englezesc. Vanessa ramasă vaduva locuieste in apropiere, dar in curând se va alatura fratilor ei.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067416015
Primul pas: Căsătoria

Related to Primul pas

Related ebooks

Erotica For You