Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adevărata dragoste
Adevărata dragoste
Adevărata dragoste
Ebook554 pages9 hours

Adevărata dragoste

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

La terminarea facultății, Alix Madsen află cu surprindere că Adelaide Kingsley, o prietenă de familie, i-a lăsat moștenire, pentru un an, dreptul de a fi stăpâna unui încântător conac pe insula Nantucket. În schimb , Adelaide are o cerință neobișnuită – Alix trebuie să rezolve misterul straniei dispariției a uneia dintre femeile din neamul Kingsley, petrecute însă cu mai bine de două secole în urmă. În plus, Alix trebuie să se confrunte și cu arogantul – și extrem de atrăgătorul – arhitect Jared Montgomery, moștenitorul de drept al conacului.

Ceea ce Alix nu știe este că legăturile propriei familii cu cea a lui Jared sunt mult mai apropiate și mai îndelungate, așa că Jared primește misiunea să aibă grijă de ea cât timp se află pe insulă – lucru deloc dificil, având în vedere pasiunea de netăgăduit care se naște între ei. Viețile lui Alix și Jared se dovedesc strâns împletite cu soarta tulburătoare a strămoșilor lor, iar cei doi trebuie să descopere calea de a îndrepta greșelile trecutului pentru a găsi speranța pentru propriul viitor... și pentru adevărata dragoste.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415896
Adevărata dragoste

Related to Adevărata dragoste

Related ebooks

Erotica For You